Szkolenia BHP on-line w formie samodoskonalenia kierowanego dla hostess.

  1. Szkolenie wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.
  2. Szkolenie wstępne w zakresie BHP - instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy - przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy niezaleznie od formy zawartej umowy. Jest inegralna częscią szkolenia wstepnego.
  3. Szkolenie okresowe w zakresie BHP w ciagu 12 miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego
  4. Szkolenie minimum sanitarne /dobra praktyka higieniczna/

Realizujemy zlecenia indywidualne oraz zlecenia firm.

Zapraszamy do współpracy.