Outsourcing Kadr:

Outsourcing jest ważnym elementem polityki kadrowej we wszystkich nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Klasyczny model zatrudnienia pracowników coraz częściej okazuje się mało elastyczny. Zastosowanie outsourcingu usprawnia system kadrowy i obniża koszty zatrudnienia. Dzięki temu firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku skupiając się na istocie swojej działalności.

Administracja dokumentacji kadrowej pracowników

Oferujemy:

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, z umowami cywilno-prawnymi,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych,
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, sprawozdań statystycznych,
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • przygotowanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników
 • prowadzenie samodzielnie pełnej administracji i wszystkich spraw kadrowych (m.in. procesy kadrowe, rekrutacyjne, bieżąca ewidencja i rozliczanie czasu pracy, dokumentacja osobowa, ewidencjonowanie urlopów, wystawianie skierowań na badania lekarskie, wystawianie świadectw pracy, itp.):
  • Sporządzanie raportów kadrowych;
  • Sporządzanie umów cywilno-prawnych;
  • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, z umowami cywilno-prawnymi, (umowy o pracę, porozumienia, świadectwa pracy, inne wymagane prawem dokumenty kadrowe) ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych (w tym urlopów macierzyńskich i innych),
  • Bieżące doradztwo w zakresie kadr i prawa pracy,
  • Okresowa kontrola poprwności prowadzenie dokumentacji kadrowej

Korzyści naszych Klientów

 • obniżenie kosztów,
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych,
 • podniesienie jakości obsługi,
 • koncentracja Dyrektora HR na zarządzaniu kadrami

Zapraszamy do współpracy.