Outsourcing usług:

W ramach outsourcingu BHP wykonujemy:

Po podpisaniu umowy o współpracy przejmujemy natychmiast od Państwa wszelkie zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym między innymi:

 • prowadzimy szkolenie wstępne - ogólne nowo zatrudnianych pracowników,
 • sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych i przedstawiamy rozwiązania, umożliwiające usunięcie tych zagrożeń
 • przeprowadzamy kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przez pracowników,
 • prowadzimy rejestry i gromadzimy dokumenty, dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy.

Dlaczego outsourcing ?

 1. Wbrew wszelkim przekonanim przepisy zezwalają na obsługę wszystkich firm nie tylko tych co zatrudniają do 100 pracowników. Kodeks pracy w art. 237 (11), par. 2 daje taką możliwość i nie określa maksymalnej ilości osób. To samo dyrektywa europejska w sprawie służby bhp.
 2. Już nikt sobie nie wyobraża profesjonalnej firmy, która wszystko wykonuje własnym sumptem.
 3. Obecnie dobrze prowadzone biznesy zlecają na zewnątrz zadania, które kiedyś wydawały się podstawowe.
 4. Celem outsourcingu jest obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości produktów lub usług. Jest to możliwe dzięki temu, że firma zajmuje się tylko tym, co stanowi jej podstawową działalność. Zastanów się, czy i Twoja firma nie powinna skoncentrować się na tym, co jej przynosi pieniądze, kupując na zewnątrz wszystkie dodatkowe usługi.

Jakie korzyści przynosi outsourcing ?

 1. Skoncentrowanie się firmy na działalności podstawowej – i możliwość jej doskonalenia w sposób bardziej efektywny niż dotychczas.
 2. Rozwiązywanie problemów w zakresie działalności zlecanej na zewnątrz w sposób bardziej profesjonalny i nowoczesny (wyspecjalizowane firmy posługują się na ogół lepszą techniką, znają najnowsze osiągnięcia w zakresie wykonywanych zadań).
 3. Możliwość uniezależnienia się od ryzyka „czynnika ludzkiego” – czyli np. urlopów, zwolnień pracowników itp.
 4. Odciążenie zarządu firmy od nadzoru nad zlecaną działalnością.
 5. Długoterminowe ograniczenie kosztów.
 6. Zmniejszenie zatrudnienia, zainwestowanego kapitału oraz wymagających obsługi środków trwałych – można dzięki temu bardzo poprawić wizerunek firmy, której wskaźniki efektywności znacznie wzrosną.

Jak ocenić, czy opłaci się zastosować outsourcing ?

Powinieneś porównać ofertę operatora zewnętrznego z kompleksowo policzonymi kosztami własnymi. Jednak praktyka pokazuje, że koszty te są najczęściej niedoszacowane. Trudno jest precyzyjnie ustalić, ile kosztuje firmę posiadanie własnego zaplecza transportowego, czy też ile wydaje się na archiwizowanie dokumentów. Koszty te są rozproszone i niemal nieświadomie ponoszone przez rozmaite komórki i osoby w firmie. Jeszcze trudniej jest oszacować utracone korzyści, tzn. możliwości, których firma nie osiąga dlatego, że wiceprezes „pilnuje” gospodarki samochodowej, zamiast uczestniczyć w spotkaniu z kluczowym klientem.

Zapraszamy do współpracy.