Doradztwo personalne

Współpracując z firmą pełnimy funkcję partnera wspierającego wszystkie procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Zakres usług:

 • doradztwo w zakresie HR,
 • prowadzenie rekrutacji i selekcji pracowników,
 • opracowanie wzorów dokumentów i regulacji kadrowo-płacowych:
  • Regulamin Wynagradzania
  • Regulamin ZFŚŚ
  • Regulamin Pracy
  • Instrukcja obiegu dokumentów kadrowo - płacowych
  • Formularze dokumentacji kadrowej
 • weryfikacja dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie zakresów obowiązków oraz opisów stanowisk,
 • diagnoza słabych stron obecnego systemu wynagradzania,
 • zaprojektowanie nowych rozwiązań zmierzających do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa oraz zwiększenia motywacji finansowej pracowników,
 • Powiązanie nowego systemu wynagradzania z systemem kontrolingu,
 • organizacja szkoleń biznesowych, integracyjnych oraz eventów firmowych wspieranie firm w procesach reorganizacyjnych (procesy zmian w zakresie HR, redukcje kadr),
 • pozapłacowe programy motywacyjne

Zapraszamy do współpracy.