Witamy na stronie

Firma C.U. "TOR" Kompleksowe Usługi BHP, choć istnieje od marca 2005r., posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa, kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ właściciele to byli pracownicy służb bhp, wieloletni specjaliści w swoim zawodzie, coache-pedagodzy pracy.

Firma rodzinna, która stawia sobie za cel: jakość, a nie ilość obsługiwanych klientów.

Firma, która integruje się z klientem.

Firma, która ma przejrzystość celów i sprawną komunikacje wewnętrzna.

Firma, która jest elastyczna, bo ma możliwość szybkich samodzielnych decyzji.

Firma, która nie ma problemów pracowniczych, a osoby opiekujące się waszymi firmami są pewne i nie zmienią pracy, co daje państwu komfort i bezpieczeństwo.

Jest jedną z niewielu polskich firm usługowo-szkoleniowych, uznających za nadrzędny cel przekształcanie wiedzy teoretycznej w rzeczywiste umiejętności praktyczne.

Zajmujemy się kompleksową obsługą BHP w zakresie przewidzianym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby BHP. Współpracujemy z firmami wykonującymi pomiary czynników szkodliwych oraz inne wymagane pomiary.

Szkoląc Pracodawców i Pracowników z różnych grup zawodowych, dbamy o wysoki poziom przekazu i życiowe podejście do problemów pracowniczych. Zapewniamy zaznajomienie uczestników szkoleń BHP z najnowszymi wynikami badań, a także analizę najnowocześniejszych rozwiązań i trendów w konkretnej dziedzinie.

Korzyści dla Twojej firmy

Korzyści płynące ze współpracy z nami to przede wszystkim obniżenie kosztów pochłanianych przez działy administracji kadrowo – płacowej oraz pełna poufność dokumentacji i utajnienie wynagrodzeń wobec pracowników. Powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewnętrznej jest rozwiązaniem tańszym i gwarantującym bezpieczeństwo firmy.

Oferta naszej firmy skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich Przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów, a jednocześnie chcą obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków. W ramach naszej działalności oferujemy:

  • Kompleksową obsługę kadrową i płacową
  • doradztwo personale
  • Szkolenia bhp i badania okresowe
  • Szkolenia motywacyjne i integracyjne

Ty możesz również stać się profesjonalistą dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników. Nie wystarczy znajomość przepisów - liczy się człowiek i jego postępowanie, stany emocjonalne i jego komunikacja z drugim człowiekiem, a także nastawienie do życia.

Zapraszamy do współpracy.